INFORMACE PRO RODIČE

KDE A KDY SE DOZVÍM DALŠÍ INFORMACE?

Veškeré informace o kempu zasíláme všem účastníkům na jejich e-mailové adresy dva týdny před začátkem kempu. V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte na na mailové adrese: info@spartacamp.cz

CO VZÍT S SEBOU?

 • sportovní vybavení, oblečení a obuv
 • oblečení pro volný čas
 • osobní hygienické potřeby
 • pantofle či žabky
 • plavky
 • opalovací krém
 • pokrývku hlavy, sluneční brýle
 • láhev na pití
 • kapesné dle uvážení

CO S SEBOU NEBRAT?

Neberte s sebou drahé přístroje a cennosti či velké částky v hotovosti.

JAKÉ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY MUSÍM VZÍT S SEBOU?

 • Prohlášení o bezinfekčnosti
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Kopie kartičky pojišťovny
 • Seznam osob oprávněných k vyzvedávání dítěte
 • Doklad o negativním antigenním testu na Covid-19 (ne starší než 72 hodin) nebo  potvrzení o prodělání Covid-19 v uplynulých 180 dnech

Všechny aktuální pokyny k nástupu na kemp, včetně formulářů, vám zašleme na e-mail před zahájením kempu.

JAKÉ JSOU PLATEBNÍ PODMÍNKY?

 • Na základě kompletně vyplněného registračního formuláře obdrží každý účastník podrobné informace týkající se údajů pro platbu.
 • Po zaslání přihlášky je potřeba uhradit do 5 pracovních dnů účastnický poplatek.
 • Podmínkou nástupu na kemp je zaplacení účastnického poplatku.
 • Základní výše účastnického poplatku je 3 300 Kč.
 • Účastnický poplatek zašlete na číslo účtu 279957124/0300 (ČSOB).
 • Pro platbu prosím uveďte variabilní symbol (datum narození účastníka ve tvaru
  21DDMMRRRR) a konstantní symbol 0304 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka.

Výše storno poplatků:
V případě odhlášení 14 a méně dní před začátkem kempu je storno poplatek ve výši 100 %.

CO KDYŽ CHCI/MUSÍM DÍTĚ Z KEMPU ODHLÁSIT?

Odhlášení je možné provést skrze email info@spartacamp.cz.

KDE BUDOU DĚTI UBYTOVÁNY?

Jedná se o příměstský kemp, tedy ubytování není pro účastníky kempu zajištěno. V případě zájmu k doporučení vhodných ubytovacích zařízení pro vaši rodinu v okolí nás kontaktujte na info@spartacamp.cz

KDE SE BUDOU DĚTI STRAVOVAT?

O plné žaludky sportovců se budou starat v přilehlém stravovacím zařízení, kde bude účastníkům podávána strava přesně určená na míru dle aktuálního fyzického vypětí a potřebného rozvoje.

KAM DOVÉZT DÍTĚ K NÁSTUPU NA KEMP A KDE JEJ VYZVEDNOUT?

Začátek každého denního programu proběhne v areálu fotbalového hřiště ve Tvrdonicích, kde si děti převezmou vedoucí. Na stejném místě bude probíhat i vyzvednutí dětí po denním programu. O přesných pokynech vás budeme informovat v emailu ještě před startem kempu.

KDO BUDE HLÍDAT DĚTI, ABY SE JIM NIC NESTALO BĚHEM TRÉNINKŮ I MIMO NĚ?

Každá skupina bude mít svého vedoucího, který je s dětmi po celý den/program. Na blízku bude vždy také školený zdravotník.

JE POTŘEBA LÉKAŘSKÉ OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI?

Ano, dle zákona nemůžeme na kemp přijmout dítě bez osvědčení o zdravotní způsobilosti. Dané osvědčení má platnost 2 let.

CO KDYŽ MÁ DÍTĚ SPECIÁLNÍ STRAVOVACÍ REŽIM?

Nezapomeňte nám tuto skutečnost uvést do přihlášky a my se pokusíme vše zařídit, případně vás budeme kontaktovat.

BUDE ZAJIŠTĚNA ZDRAVOTNICKÁ SLUŽBA?

Po celou dobu kempu je k dispozici osoba pro tuto pozici školená.

MOHU DÍTĚ NA KEMPU NAVŠTÍVIT?

Pro rodiče je vyhrazen čas zejména na začátku a na konci denního programu, více vás budeme informovat před zahájením kempu. V průběhu prosím návštěvy minimalizovat a spíše je nedoporučujeme.

BUDE POTŘEBA TESTOVÁNÍ DÍTĚTE NA COVID-19 PŘED KEMPEM?

Je možné, že součástí dokumentace, kterou bude třeba při check-inu na kemp odevzdat, bude i potvrzení o negativním testu dítěte. Ovšem vzhledem k tomu, že se situace dynamicky vyvíjí, vyčkejte, prosím, na aktuální pokyny, které vám zašleme v dostatečném předstihu před kempem.

Organizátor:

sk-podluzi-logo

SK Podluží z.s.
U hřiště 96, 691 56 Hrušky
IČO: 05952654

Pod záštitou:

ac_sparta_praha

AC Sparta Praha fotbal, a.s.
Tř. Milady Horákové 1066/98
170 00 Praha 7 - Letná
IČ: 46356801

logo_sparta_camp_on_tour_2

* odkaz vede na Google Formulář

SLEDUJ NÁS

 

facebook

Facebook

instagram

Instagram

flickr

Flickr

Back to top Arrow